WasteMaster – Twój zaufany partner w zarządzaniu odpadami oferujący kompleksowe usługi odpadowe. Nasza firma łączy w kompleksowej ofercie najróżniejsze możliwe usługi odpadowe oraz ułatwia klientom prosty sposób do nich bez względu na miejsce ich znajdowania się w Polsce. Oferujemy pomoc w utrzymaniu odpadów takich jak odzysk opon, medyczne śmieci, bioodpady, elektrośmieci, odpady drewniane, niebezpieczne, recykling tonerów, papy oraz inne, a także utylizacja dokumentów, usuwanie danych, skup złomu, skup tworzyw sztucznych, złom kabli, kontenery na odpady budowlane i wiele innych. Zapewniamy nadzór nad całym procesem – od momentu zgłoszenia, przez ustalenie najlepszych warunków handlowych, po transport i załadunek. W zakresie naszych usług oceniamy firmy recyklingowe pod względem certyfikatów oraz solidności finansowej, organizujemy dogodny termin transportu, a także wspieramy w załatwieniu spraw w ewidencji odpadów BDO. Działania WasteMaster promują nie tylko obieg zamknięty, lecz także profesjonalny i odpowiedzialny recykling odpadów na dużą skalę w całej Polsce. kontenery na odpady budowlane w Warszawie