Zycie i styl

Jak monitorować swoje efekty treningowe?

Monitorowanie efektów treningu jest jednym z najważniejszych elementów programu treningu oporowego. Pozwala upewnić się, że konsekwentnie przykładasz się do ćwiczeń i daje Ci pojęcie o tym, jak daleko jesteś w swoim programie oporowym (pierwsza faza, druga faza itd.). Istnieje wiele sposobów na monitorowanie efektów treningu.

Niektóre osoby lubią wykorzystywać dane ilościowe dotyczące ich treningu. Popularną formą danych ilościowych są pomiary. Pomiary mogą obejmować takie rzeczy jak: masa ciała, procentowa zawartość tłuszczu w organizmie, pomiary fałdu skórnego (np. triceps), obwody (np. klatka piersiowa) lub obwody podniesione do kwadratu (np. biceps). Tego typu pomiary zapewniają obiektywną metodę śledzenia postępów w sali ćwiczeń i mogą być wykorzystywane do określenia, kiedy należy przejść z jednej fazy programu oporowego do drugiej. Na przykład, jeśli klient podnosił ciężary przez 12 tygodni, to właściwe może być przejście z pierwszej fazy programu oporowego do drugiej fazy po 8 tygodniach. Innym przykładem może być sytuacja, w której klient podnosi ciężary przez 24 tygodnie; właściwe może być przejście z pierwszej fazy programu oporu na drugą fazę po 16 tygodniach. Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie https://techmove.pl/ .