Nauka

Doktorat z analizą statystyczną

Doktorat piszą osoby, które po obronie pracy magisterskiej zdecydowały się na dalszą pracę naukową. Nie każdy taką decyzję podejmuje, bo nie dla każdego taka praca wydaje się interesująca. Praca naukowa nie jest tak prosta, jak się to wydaje. Trzeba wtedy wykładać określony przedmiot na uczelni i dodatkowo trzeba pracować nad swoim dorobkiem naukowym.

Taka praca polega na pisaniu i publikowaniu artykułów i prac naukowych z określoną częstotliwością. Poza tym trzeba pracować nad doktoratem, czyli praca, która będzie potwierdzeniem uzyskania takiego tytułu naukowego. Jeśli w pracy ma być uwzględniona analiza statystyczna do doktoratu, to pracy jest jeszcze więcej. Konieczne wtedy są badania i to niekiedy liczne. W nich mogą pomagać doktorantowi studenci. Często wyniki ich badań wykorzystuje się w pracy doktorskiej.